Strona główna » Zmodernizowany obiekt hydrotechniczny na Kanale Kłodnickim. Koszt 6 mln zł